YOU ARE HERE:

计划停水(管网工程、清洗水箱)

城投水务集团供水区域计划停水(管网工程、清洗水箱)
工程内容
断水范围
所属水司
计划开始时间
预计结束时间
管网工程
【静安区】北京西路758弄6-7号;
供水公司
2024-03-01 13:00
2024-03-01 16:00
管网工程
【静安区】万航渡路858弄;
供水公司
2024-03-01 13:00
2024-03-01 16:00
管网工程
【闵行区】新镇路701弄;
供水公司
2024-03-01 13:00
2024-03-01 17:00
管网工程
【徐汇区】斜土路1515‑1519号;
供水公司
2024-03-01 13:00
2024-03-01 16:00
管网工程
【宝山区】潘沪路69弄 ;
供水公司
2024-03-01 13:00
2024-03-01 17:00
管网工程
【杨浦区】国和二村141-144号;
供水公司
2024-03-01 12:00
2024-03-01 17:00
管网工程
【青浦区】新凤北路866弄;
供水公司
2024-03-01 12:00
2024-03-01 17:00
清洗水箱
【杨浦区】延吉东路125弄10-29号,延吉东路137弄 8-15、17-20、22-29号,图门路10弄2-7、9-20号;
供水公司
2024-03-01 08:05
2024-03-01 17:00
清洗水箱
【虹口区】奎照路790弄1、7、2-5、8-17、19-33号;
供水公司
2024-03-01 08:00
2024-03-01 17:00
管网工程
【青浦区】华志路859弄、903弄、899弄;
供水公司
2024-03-01 08:00
2024-03-01 12:00
清洗水箱
【虹口区】奎照路791弄1-16号;
供水公司
2024-03-01 08:00
2024-03-01 17:00
清洗水箱
【杨浦区】政本路350弄1-5号;
供水公司
2024-03-01 08:00
2024-03-01 17:00
清洗水箱
【杨浦区】中原路990弄1-40号;
供水公司
2024-03-01 08:00
2024-03-01 17:00
清洗水箱
【杨浦区】延吉东路125弄1-9号;
供水公司
2024-03-01 08:00
2024-03-01 17:00
清洗水箱
【杨浦区】国权路336弄1-11号;
供水公司
2024-03-01 08:00
2024-03-01 17:00
管网工程
【宝山区】陈镇路180弄 ;
供水公司
2024-03-01 08:00
2024-03-01 11:00
清洗水箱
【虹口区】四平路1950弄1-6、74-76、80-91、102-125号,国权路230弄1-10号;
供水公司
2024-03-01 08:00
2024-03-01 17:00
清洗水箱
【杨浦区】铁岭路10弄1-11号(171街坊);
供水公司
2024-03-01 08:00
2024-03-01 17:00
清洗水箱
【杨浦区】国定路277弄1-4、7-26、28、30-38号、5号甲乙、6号甲乙;
供水公司
2024-03-01 08:00
2024-03-01 17:00
清洗水箱
【闵行区】吴宝路139弄1-16号;
供水公司
2024-03-01 08:00
2024-03-01 17:00